نویسنده = سایمون بل
تعداد مقالات: 2
1. نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 56-61

سایمون بل؛ امید ریسمانچیان


2. بازتابی از دیدگاه برنارد لاسوس

دوره 5، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 45-47

سایمون بل