نویسنده = امیر حیدری
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به ظرفیت فراموش شدة میدان تجریش

دوره 2، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 78-79

امیر حیدری


2. پارک ها به خدمت شهر می‌آیند یا شهر به خدمت پارک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 11-11

امیر حیدری