نویسنده = احمد علی فرزین
تعداد مقالات: 1
1. مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 118-125

بهزاد مسعودی اصل؛ احمد علی فرزین؛ ناصر براتی