نویسنده = زهرا پورسلیمان امیری
تعداد مقالات: 2
1. نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 46-59

مهدی شیبانی؛ زهرا پورسلیمان امیری


2. باغ‌های درمانی

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 60-69

زهرا پورسلیمان امیری؛ پویان رشتی محمد