نویسنده = ریحانه حجتی
تعداد مقالات: 5
1. طبیعت در منظر شهری تهران

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 66-67

ریحانه حجتی


2. سبقت نوسازی از فرسودگی

دوره 5، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 64-67

ریحانه حجتی


4. مروری بر طرح پیاده‌سازی خیابان جرج سیدنی

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 38-41

ریحانه حجتى