نویسنده = امیررضا دانش‌پور
تعداد مقالات: 1
1. فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 82-87

امیررضا دانش‌پور؛ حمیدرضا دانش‌پور