نویسنده = مریم محسنی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


2. طرح کمربند سبز فرانکفورت

دوره 8، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 56-65

مریم محسنی مقدم