نویسنده = زهرا نیرى
تعداد مقالات: 2
1. منظر طبیعی احیای منظر تفرجی دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 22، بهار 1392، صفحه 18-21

زهرا نیری


2. بازسازى خیابان مرکزى شیکاگو براى تجارت و زندگى پیاده

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 42-49

زهرا نیرى