نویسنده = فرنوش مخلص
تعداد مقالات: 4
2. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


3. منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران

دوره 7، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 110-115

فرنوش مخلص؛ احسان کرامتی؛ بهناز نوذری


4. میدان کهنه ناتینگهام براى پیاده‌ها

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 56-59

فرنوش مخلص