نویسنده = پریچهر صابونچی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا قلمرو اجرایی: مرور فشرده ادبیات نظری و تدوین مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/manzar.2021.283818.2128

محمدرضا مثنوی؛ حشمت الله متدین؛ پریچهر صابونچی؛ مرتضی همتی


5. حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 126-135

فرزانه السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی


6. ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 40-42

فرزانه‌ السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی