نویسنده = سید امیر منصوری
تعداد مقالات: 83
1. ظرفیت‌های «منظر» در تحقق مفهوم «مشارکت» در طرح‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


2. قنات، ردّ حیات

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


3. چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 64-73

بابک داریوش؛ آن اسگارد؛ سیدامیر منصوری


5. مویرگ‌های منظر

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


6. رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 38-45

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


7. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 58-67

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


9. منظر بام، زندگی در دل آسمان

دوره 11، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


10. منشأ زیبایی در باغ ایرانی

دوره 11، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


11. آسمان منظرین روز

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


12. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 6-15

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


13. نقش‌های آسمانه

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


14. منظر مردمی شهر

دوره 10، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


15. چشمه‌علی

دوره 10، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


17. منظر ایرانی: سایه زیبا

دوره 10، شماره 42، بهار 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


18. زبان معماری، رمز نمادها

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


19. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


20. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


21. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


22. وحدت طبیعت و معیشت

دوره 9، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


23. مفهوم شفابخشی در ایران

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 20-31

مریم زاهدی؛ سید امیر منصوری؛ محمدمهدی سنماری؛ محمد مهدی ضرابی


24. آیه‌های دوا و شفا

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


25. منظر ایرانی : رابطه دوگانه

دوره 8، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری