نویسنده = سید امیر منصوری
تعداد مقالات: 83
-24. ظرفیت‌های «منظر» در تحقق مفهوم «مشارکت» در طرح‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


-23. قنات، ردّ حیات

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-22. چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 64-73

بابک داریوش؛ آن اسگارد؛ سیدامیر منصوری


-20. مویرگ‌های منظر

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-19. رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 38-45

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


-18. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 58-67

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


-16. منظر بام، زندگی در دل آسمان

دوره 11، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-15. منشأ زیبایی در باغ ایرانی

دوره 11، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-14. آسمان منظرین روز

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-13. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 6-15

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


-12. نقش‌های آسمانه

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-11. منظر مردمی شهر

دوره 10، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-10. چشمه‌علی

دوره 10، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-8. منظر ایرانی: سایه زیبا

دوره 10، شماره 42، بهار 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-7. زبان معماری، رمز نمادها

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-6. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


-5. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-4. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


-3. وحدت طبیعت و معیشت

دوره 9، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


-2. مفهوم شفابخشی در ایران

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 20-31

مریم زاهدی؛ سید امیر منصوری؛ محمدمهدی سنماری؛ محمد مهدی ضرابی


-1. آیه‌های دوا و شفا

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


0. منظر ایرانی : رابطه دوگانه

دوره 8، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری