نویسنده = سیدامیر منصوری
تعداد مقالات: 88
1. نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


2. سه‌گانۀ منظرآیینی

دوره 13، شماره 56، پاییز 1400، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2021.136593

سید امیر منصوری


3. منظر کوه، کوه راوی چیست؟

دوره 13، شماره 55، تابستان 1400، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2021.132305

سید امیر منصوری


6. ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، بهار 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


7. قنات، ردّ حیات

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2020.120516

سید امیر منصوری


8. چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 64-73

10.22034/manzar.2020.238165.2066

بابک داریوش؛ آن اسگارد؛ سیدامیر منصوری


10. مویرگ‌های منظر

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2020.114371

سید امیر منصوری


11. رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 38-45

10.22034/manzar.2020.235266.2073

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


12. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 58-67

10.22034/manzar.2020.226684.2060

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


15. منشأ زیبایی در باغ ایرانی

دوره 11، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2019.89062

سید امیر منصوری


16. آسمان منظرین روز

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2019.84287

سید امیر منصوری


17. نقش‌های آسمانه

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.80693

سید امیر منصوری


18. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2018.80487

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


19. منظر مردمی شهر

دوره 10، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.77030

سید امیر منصوری


20. چشمه‌علی

دوره 10، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.68627

سید امیر منصوری


21. منظر ایرانی: سایه زیبا

دوره 10، شماره 42، بهار 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.63124

سید امیر منصوری


23. زبان معماری، رمز نمادها

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


24. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


25. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری