نویسنده = پریچهر صابونچی
تعداد مقالات: 2
1. حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 126-135

فرزانه السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی


2. ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 40-42

فرزانه‌ السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی