نویسنده = فرزانه‌ السادات دهقان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 40-42

فرزانه‌ السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی