نویسنده = پی‌یِر دونادیو
تعداد مقالات: 2
1. منظر به‌ مثابه دارایی مشترک

دوره 5، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 36-38

پی‌یِر دونادیو


2. درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی

دوره 4، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 24-29

مریم بالنور عزوز؛ پی‌یر دونادیو