نویسنده = غلامرضا پاسبان‌حضرت
تعداد مقالات: 2
1. منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی

دوره 4، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 78-81

غلامرضا پاسبان حضرت


2. گام‌هایی به سوی پردیس ایرانی

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 55-57

غلامرضا پاسبان‌حضرت