نویسنده = امید ریسمانچیان
تعداد مقالات: 2
1. نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 56-61

سایمون بل؛ امید ریسمانچیان


2. برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده

دوره 2، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 36-39

امید ریسمانچیان