نویسنده = فرزانه حاجی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. شهر دوستدار کودک

دوره 5، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 20-23

ژیلا رجبی؛ فرزانه حاجی قاسمی


2. عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه

دوره 4، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 68-71

فرزانه حاجی قاسمی؛ سمانه ضامنی